Solutions for you - szkolenia biznesowe

3. Audyty, procesy, informacja, poufność

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do właścicieli firm (zarządu), dyrektorów, kierowników i menagerów.

Jakie korzyści przynosi moduł 4?

Audyty to niezależne i obiektywne oceny, podczas których analizujemy działanie organizacji na wielu szczeblach oraz w różnych kategoriach. Do modułu 4 zebraliśmy wiedzę bazującą na wieloletnich doświadczeniach i obserwacjach dotyczących nie tylko najczęściej spotykanych problemów różnego typu organizacji, ale również przyczyn problemów, które najciężej wyłapać. Moduł 4 pomaga rozpoznać i nazwać te występujące w organizacji problemy, a także określić, którego szczebla one dotyczą. Dodatkowo moduł 4 wskazuje, jak sobie z tymi problemami poradzić, a także jakie nowe usprawnienia i niekonwencjonalne rozwiązania można zastosować w organizacji, by sprawniej uzyskiwać większe dochody przy mniejszych stratach. Raporty powstające w wyniku audytów,  proponują nietypowe możliwości na szybszy oraz skuteczniejszy rozwój firmy. Ilość godzin potrzebna do tego procesu,  zależy przede wszystkim od wielkości organizacji bądź działu, który jest badany. Wyniki przeprowadzonych działań oraz rekomendacje do przeprowadzenia zmian spowodują, że zastój powstały w firmie, konflikty oraz problemy wszelakich kategorii odejdą w zapomnienie, a organizacja będzie mogła łatwiej i szybciej osiągnąć wyznaczone cele z sukcesem.

 

Jaka jest cena za szkolenia z modułu 4?

Ceny ustalamy indywidualnie.

Miejsce szkolenia: do ustalenia.

 

Przykładowe szkolenia:

 

  1. Gdzie jest moja organizacja: weryfikacja procesów i rekomendacje
  • czas trwania: min. 40h (czas trwania może się zwiększyć w zależności od wielkości organizacji)
  • prowadzący: Waldek, Mariusz
  • zawartość merytoryczna:

„Gdzie jest moja organizacja” daje szansę przede wszystkim na zanalizowanie sposobu działania firmy, zidentyfikowanie problemów organizacyjnych oraz określenie występowania problemu. Analizujemy więc mechanikę działania organizacji do najniższego szczebla, by wyłapać wszystkie potencjalne przyczyny powstawania problemów lub braku realizacji założonych celów. Ponadto daje wskazówki jak organizację usprawnić, by firma działała na jak najwyższych obrotach i przynosiła wysoki przychód, przy jak najniższych kosztach. Jednocześnie pokazujemy, jak poprawić komfort pracy w organizacji oraz stworzyć pozytywne środowisko pracy.

 

  1. Audyt działu sprzedaży
  • czas trwania: min. 40h (czas trwania może się zwiększyć w zależności od wielkości działu sprzedaży)
  • prowadzący: Waldek,Magda
  • zawartość merytoryczna:

W pierwszej części analizujemy sposoby działania działu sprzedaży, a także weryfikujemy mocne strony oraz  punkty, strefy, które są słabe lub nie działają. Informujemy , jak poprawić i usprawnić pracę zespołu, a także, jak stworzyć pozytywne środowisko pracy. Skupiamy się na pracy od szczegółu do ogółu, by nie pominąć żadnej potencjalnej przyczyny powstawania słabych wyników, braku realizacji kluczowych KPI. Weryfikujemy również poziom wiedzy i umiejętności poszczególnych członków zespołów za pomocą Assesment Center lub indywidualnej pracy.