Solutions for you - szkolenia biznesowe

2. Handlowanie jest łatwe. Rzemieślnik, czy odkrywca?

Dla kogo?

Moduł przeznaczony dla przedstawicieli handlowych, kierowników sprzedaży, menagerów, właścicieli firm – ludzi pracującymi  na co dzień z procesami sprzedażowymi.

Jakie korzyści przynosi moduł 2?

Moduł uczy, jak zwiększyć skuteczność sprzedaży przez wprowadzenie nowego sposobu patrzenia na sam proces, skupiającego się na punkcie widzenia klienta i jego potrzebach, versus predyspozycjach i dyspozycji uczestnika szkoleń. Moduł 2 obala dotychczasowe stereotypy dotyczące handlu i uczy nowej, rewolucyjnej metody, która znacznie zwiększy skuteczność sprzedaży i pozwoli na dotarcie do większej liczby klientów. Jednocześnie szkolenia z tego modułu podkreślają i tłumaczą, jak poradzić sobie ze zbyt wysokimi wymaganiami klienta w stosunku do możliwości uczestnika oraz jak korzystać z posiadanych zasobów w sposób rozważny, z korzyścią dla obu stron. Ponadto, moduł 2 walczy z powszechną maksymą: „klient nasz pan”, by wyrobić odpowiedni szacunek do firmy wśród klientów i przekonać ich, dlaczego to organizacja uczestnika jest najlepsza oraz z jej usług powinien korzystać. Moduł 2 uczy również, jak wpływać na swoje relacje z klientem, radzić sobie z konfliktami i odmiennymi potrzebami stron. Szkolenia z tego modułu to zapewnienie, że uczestnik opanuję sztukę skutecznego handlu do perfekcji.

 

Jaka jest cena za szkolenia z modułu 2?

Ceny ustalamy indywidualnie.

Miejsce szkolenia: do ustalenia.

 

Przykładowe szkolenia:

 

 1. Skuteczność sprzedażowa
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie uczy przede wszystkim, jak być lepszym i skuteczniejszym handlowcem. W sprzedaży ważne jest nie tylko poznanie potrzeb klienta, ale również odpowiednie dostosowanie swoich możliwości oraz dostępnych zasobów, by sprzedaż była efektywna. „Skuteczność sprzedażowa” wprowadza ponadto zupełnie nowatorskie metody handlu, które pozwolą na spełnienie tych potrzeb bez niepotrzebnego naginania możliwości uczestnika, a także uczy, jak zapobiegać konfliktom i niezgodnościom między stronami. Wprowadza zupełnie nowy sposób patrzenia na sprzedaż oraz zawiera informacje, co robić, by klient wrócił do uczestnika ponownie oraz mimo – przykładowo – wyższych cen niż u konkurencji zdecydował się na usługi sprzedażowe uczestnika szkolenia.

 

 1. Klient, a moje ograniczenia
 • czas trwania: 8h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie pozwala na dostrzeżenie blokad hamujących skuteczność sprzedaży przez analizę procesu sprzedażowego zarówno z punktu widzenia klienta, jak i sprzedawcy. „Klient, a moje ograniczenia” to kopalnia wiedzy dotyczącej dostosowywaniu swoich możliwości do potrzeb klienta bez nadmiernego eksploatowania zasobów uczestnika szkolenia. Dodatkowo szkolenie zawiera informacje, jak poprawiać swoją relację z klientem oraz radzić sobie z obiekcjami. Ponadto skupia się ono na zrewolucjonizowanej metodzie „wchodzenia w buty klienta”, a więc uczy, jak go zrozumieć oraz jak się z nim komunikować tak, by obie strony na tym skorzystały, zgodnie z zasadą „win win”. Szkolenie pomoże złamać wewnętrzne bariery w kontakcie z klientem, dodając odwagi i pewności siebie uczestnikom.

 

 1. Dlaczego Twój klient kupuje u konkurencji?
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie pomaga zanalizować konkurencję pod względem jej skuteczności i porównać z działaniem procesu sprzedaży u uczestnika szkolenia. Szkolenie uczy, jak wziąć pod uwagę różne bardzo ważne obszary produktywności i doskonałości sprzedażowej, w których dominuje konkurencja oraz nazwać je. Dodatkowo „Dlaczego Twój klient kupuje u konkurencji” zawiera liczne informacje, jak wykorzystać te najbardziej pożądane elementy występujące u konkurencji, aby jednocześnie zachować unikatowość, a zwiększyć efektywność, a następnie, jak wprowadzić te elementy do swojej organizacji. Szkolenie to znacznie pomoże zwiększyć skuteczność sprzedażową i wprowadzi nową metodę, zgodnie z którą na konkurencji można nie tracić, ale nawet zyskać.