Solutions for you - szkolenia biznesowe

1. Zarządzanie:  sztuka, talent, wiedza.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do dyrektorów, członków zarządu, menagerów wszystkich szczebli, potrzebujących się rozwinąć i zmagających się problemami z odpowiednim zarządzaniem ludzi pochodzących z różnych pokoleń.

 

Jakie korzyści przynosi moduł 1?

Moduł 1 pomaga odróżnić i nazwać problemy, z którymi najbardziej zmaga się uczestnik w kierowaniu zespołem. Uczy, jak sobie z nimi radzić, by zarządzać ludźmi w korzystny dla obu stron sposób. Dodatkowo moduł zawiera informacje o zarządzaniu różnymi pokoleniami – m.in.: X,Y,Z i podpowiada, jak dostosowywać zadania i cele w stosunku do potrzeb, kompetencji, słabych i mocnych stron tych pokoleń. Dzięki niemu uczestnik nabędzie wiedzę, jak być świadomym i pozytywnym liderem – szefem agile, a więc szefem zwinnym, transparentnym i dostosowującym się do potrzeb nie tylko swoich ludzi, ale również rynkowych. Dobry lider to nie tylko lider otwarty na zmiany, ale taki, który sam jest ZMIANĄ. Każdy może zostać agile menagerem – to nie tylko talent, ale również odpowiednie rozwinięcie naturalnych zdolności menagera. Pierwszy moduł pozwala odkryć, jakie są najmocniejsze strony uczestnika i jak je jeszcze bardziej rozwinąć. Moduł 1 to zapewnienie, że po szkoleniach osoba uczestnicząca nauczy się mechaniki zarządzania na najwyższym poziomie.

Jaka jest cena za szkolenia z modułu 1?

Ceny ustalamy indywidualnie.

Miejsce szkolenia: do ustalenia.

 

Przykładowe szkolenia:

 

 1. Skuteczność szefa
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie „Skuteczność szefa” przygotowuje i pomaga wszystkim obecnym, a także przyszłym szefom, jak usprawnić pracę w jego zespole, odpowiednio organizować czasem, a także w jaki sposób rozdzielać i delegować zadania. To kopalnia wiedzy dotycząca usprawnienia pracy zespołu jako całości, ale również poszczególnych pracowników. Dodatkowo uczy, jak być szefem agile, a więc szefem czynnym, mocnym i wyraźnym, mającym indywidualne podejście do każdego pracownika. „Skuteczność szefa” daje wiedzę, jak rozpoznawać różne potrzeby pracowników, identyfikować ich mocne strony i odpowiednio je wykorzystywać do osiągania wyznaczonych celów.

 

 1. Kim jest mój pracownik? – style zarządzania
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie pomaga poznać i dokonać odpowiedniej typologii osób pracujących w zespole. Uczy, jak pracować i zarządzać osobami pochodzącymi z różnych pokoleń – m.in.: X, Y, Z; a także jak rozpoznawać oraz dostosowywać wiedzę i kompetencje pracownika do powierzanych zadań. „Kim jest mój pracownik” zaznajamia z wiedzą, jak podchodzić do każdego pracownika indywidualnie, rozpoznawać jego rezerwy i wzmacniać pozytywne obszary. Dodatkowo szkolenie daje informacje, jak wykorzystywać i wpływać na poziom zaangażowania zespołu, zwiększać współpracę, rozwiązywać konflikty w jak najkrótszym czasie, a także jak stworzyć pozytywne środowisko pracy.

 

 1. Jak zbudować standard pracy?
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda,Waldek
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie uczy, jak w zespole kształtować odpowiednie reguły i zasady działania, by zwiększyć jego wydajność, a jednocześnie odpowiednio dobrać cele oraz zadania do możliwości, jak i kompetencji pracowników. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie down/up – najpierw dochodzi do konsultacji, na jakich standardach chcą pracować pracownicy, a następnie wynik przedyskutowywany jest ze sponsorem szkolenia. Dobrze stworzony standard pracy jest niezbędny do właściwej relacji powierzonych zadań, jednocześnie nie zabierającej indywidualności pracowników.

 

 1. Planowanie i realizacja: praca na celach i zadaniach
 • czas trwania: 8h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie przygotowuje do odpowiedniego zarządzania kompetencjami i możliwościami pracowników do osiągania wyznaczonego celu. Uczy, jak rozdzielać zadania i dostosowywać cele do zapotrzebowania pracowników. Dodatkowo „planowanie i realizacja” wprowadza nowatorską metodę patrzenia na zespół nie tylko jako całość, ale pojedynczych pracowników z indywidualnymi potrzebami i własnymi, oryginalnymi umiejętnościami. Szkolenie jest również zbiorem informacji, jak przedstawiać cele i obligatoryjne wymagania zespołowi, by go motywować i zachęcać do pracy, a nie zniechęcać.

 

 1. Konflikty: od diagnozy do rozwiązania
 • czas trwania: 16h
 • prowadzący: Magda, Dominik
 • zawartość merytoryczna:

Szkolenie uczy, jak rozpoznawać i kontrolować przebiegające w zespole konflikty, a także burzliwości w relacji lider-pracownik. Dodatkowo przedstawia ono różne metody budowania pozytywnych relacji zarówno w zespole, jak i między zespołem a liderem, by stworzyć pozytywne środowisko pracy. Dzięki temu szkoleniu uczestnik  nabędzie wiedzę, jak odpowiednio klasyfikować problemy w relacjach zespołu, a następnie jak odnaleźć rozwiązanie, jak je przewidywać i im zapobiegać, by uniknąć tracenia czasu na niepotrzebne niezgodności. „Konflikty: od diagnozy do rozwiązania” są kopalnią wiedzy dotyczącej budowaniu wśród zespołu pozytywnej wizji pozwalającej im skupić się na celu i równie chętnie do niego dążyć.